Avocat Bucuresti | Avocat Constanta | Cabinet de avocat Bucuresti | Cabinet de avocat Constanta | Dobandire cetatenie romana Bucuresti | Dobandire cetatenie romana Constanta | Redobandire cetatenie romana Bucuresti | Redobandire cetatenie romana Constanta | Transcrieri acte stare civila Bucuresti | Transcrieri acte stare civila Constanta | Mentiuni casatorie Bucuresti | Mentiuni casatorie Constanta | Mentiuni deces Bucuresti | Mentiuni deces Constanta | Mentiuni divort Bucuresti | Mentiuni divort Constanta | Rectificari Bucuresti | Rectificari Constanta | duplicari acte stare civila Bucuresti | duplicari acte stare civila Constanta | duplicate acte Bucuresti | duplicate acte Constanta | Infiintare societati comerciale Bucuresti | Infiintare societati comerciale Constanta | Consultatii si cereri cu caracter juridic Bucuresti | Consultatii si cereri cu caracter juridic Constanta | Asistenta si reprezentare juridica Bucuresti | Asistenta si reprezentare juridica Constanta | Redactarea de acte juridice Bucuresti | Redactarea de acte juridice Constanta | Asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice Bucuresti | Asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice Constanta | Apararea si reprezentarea cu mijloace juridice Bucuresti | Apararea si reprezentarea cu mijloace juridice Constanta | Activitati fiduciare Bucuresti | Activitati fiduciare Constanta | Stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale Bucuresti | Stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale Constanta | Insolventa societati Bucuresti | Insolventa societati Constanta | Faliment societati Bucuresti | Faliment societati Constanta | Raspunderea administratorului art_138 Bucuresti | Raspunderea administratorului art_138 Constanta | Cetatenie Bucuresti | Cetatenie Constanta | Rectificare odine Bucuresti | Rectificare odine Constanta | Stare dosar cetatenie Bucuresti | Stare dosar cetatenie Constanta |

 

Activități fiduciare, Servicii

După cum rezultă din dispozițiile art.3 din Legea nr.51/1995privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat,activitatea avocatului se realizează, printre altele, și prinActivități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului,de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea detitluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării,precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seamaclientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.

Activitățile fiduciare exercitate de avocat pot consta în:

a) primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare șibunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidării unuipatrimoniu;
b) plasarea și valorificarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilorfinanciare și a bunurilor încredințate;
c) administrarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.

în exercitarea activităților fiduciare, avocatul trebuie:

a) să respecte întocmai limitele și durata mandatului încredințat,expres prevăzut în contractul de asistențăjuridică special încheiat. Când mandatul comportă împuternicirea de adispune de fonduri, bunuri sau valori ori de a înstrăina bunurileclientului, avocatul poate proceda la efectuarea acestoroperațiuni, numai dacă acest lucru este în mod expres stipulat în mandat sau, în lipsa unei astfel de clauze, numai după ce vafi autorizat în mod special și în scris de către client;
b) să acționeze cu bună-credință, profesionalism și cu diligențaunui bun proprietar, fără să se abată de la regulile specific activității profesionale;
c) să administreze afacerile încredințate în interesul exclusiv al clientului;
d) să nu influențeze clientul, direct sau indirect, în scopul de aobține beneficii proprii, în afara onorariului de avocat.
e) să informeze corect și cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar și a rezultatelor obținute.

*
* (Nu va fi afisat)
* (Nu va fi afisat)
*
Captcha 
Copyright 2013 © Avocat Pogreban Aliona

Valid XHTML 1.0 Transitional

Dezvoltat de Expert ACTIV DESIGN
Cauta